Wat zijn grondwerken en wanneer heb je hier een aannemer voor nodig ?

grondwerken graafmachine

Afbeelding: Naypong via FreeDigitalPhotos.net


Bij het bouwen van huizen komt vaak veel meer kijken dan we denken. We zien altijd de bouwbezigheden die vaak maanden duren en natuurlijk niet altijd in de goede zin erg opvallend zijn, maar we letten vaak niet erg op de fase die hieraan vooraf gaat. De meeste mensen zouden zeggen dat de eerste fase in een bouwproces, het heien van de palen in de grond is en ik zou vroeger hetzelfde gezegd hebben maar dit is dus zeker niet het geval.

De eerste fase na het ontwerpen en het plannen van het project is het uitvoeren van de grondwerken. Bij elke bouwactiviteit zijn er bijna altijd aannemers nodig die gespecialiseerd zijn in grondwerken.

 

Bouwrijp maken

Voordat er namelijk met de nieuwbouw begonnen kan worden moet het terrein waar de huizen moeten komen te staan, bouwrijp gemaakt worden. Het wordt opgemeten door een landmeter, die vervolgens de aanwijzingen geeft wat er precies aan het terrein verandert moet worden. Het terrein ligt niet altijd op de juiste hoogte (afgraven of ophogen) of is niet helemaal gelijkvloers (nivelleringswerken), misschien moeten er kelders en funderingen, of een ondergrondse parking uitgegraven worden. Juist dan zullen er eerst grondwerken uitgevoerd moeten worden, voordat er met de bouw begonnen kan worden.

Machines

Dit gebeurt vaak met grote machinerie, zodat er snel met de bouw begonnen kan worden. Als we van die grote bulldozers op een bouwsite zien, dan zijn dit vaak de mensen die met de grondwerken bezig zijn zodat er daarna met de fundering en bouw begonnen kan worden. Het is vaak het leukste moment van de bouw, want wie houdt er niet van om grote bulldozers en graafmachines bezig te zien?
We hebben allemaal wel met autootjes gespeeld in onze jeugd en graafmachines en bulldozers blijven een favoriet.

Ook voor Particulieren

Als particulier kan het ook gebeuren dat je grondwerken moet laten uitvoeren, denk hierbij bijvoorbeeld als je een zwembad of een vijver wil aanleggen in je tuin of een regen of septische put nodig hebt. Het vellen van bomen en het uitgraven van stronken hoort ook bij de werkzaamheden van een aannemer gespecialiseerd in grondwerken.

Mocht je een aannemer nodig hebben voor een van deze werkzaamheden, dan kan je naar een aannemer gespecialiseerd in grondwerken of slopingswerken zoeken. Doordat deze twee bezigheden vaak dezelfde grote machines nodig hebben, worden deze twee werkzaamheden vaak door dezelfde aannemer uitgevoerd. Dus mocht je op beide gebieden werk hebben, dan kan je het vaak beter combineren om goedkoper uit te zijn. Het verplaatsen van de machines kost vaak veel geld en het is beter om alles gelijk meteen te doen.

Bezin eer je begint

Bekijk dus eerst goed wat er allemaal gedaan moet worden, zeker als je als particulier grondwerken gaat laten doen. Als je dan toch je nieuwe zwembad gaat aanleggen, haal dan ook gelijk die boom weg die je al jaren in de weg staat, maar vergeet niet eerst even goed na te gaan wat voor vergunningen je nodig hebt om veranderingen op je eigendom aan te brengen. De aannemer zal u hier beslist ook informatie over kunnen geven. Beter safe than sorry!

In de onderstaande video krijg je alvast een goed beeld wat grondwerken zoal inhoudt.